Bedriften er delt opp i en avdeling for nybygg og en service-avdeling.