Medarbeidere

Cato Kjeldsen

Montør

Begynte sin læretid hos oss i 2006. Høy kompetanse, og er godkjent varmepumpe montør.

Emil Hammeren

Lærling

Emil startet som lærling hos oss høsten 2018, og er snart fullbefaren montør. 

Geir Frøberg Smedstad

Montør

Hadde sin læretid hos oss og ansatt som montør i 2015.

Jan Melzer

Styremedlem

Begynte sin læretid i Sterkstrøm As i 1968. Pensjonist fra april 2019. 

Jostein Rørstad

Montør

Montør i Sterkstrøm AS siden 1986, lang erfaring i elektrobransjen.

Jørg Chr. Peelen

Faglig ansvarlig

Jørg Peelen har lang erfaring som elektriker, og ble ansatt som faglig ansvarlig i Sterkstrøm i 2014.

Jørgen Presttun Eide

Montør

Begynte som montør i Sterkstrøm AS i 2015.

Kenneth Melzer

Daglig leder

Begynte sin læretid i Sterkstrøm i 1989 som tredje generasjons elektriker.

Lene Fevang

Regnskap/sentralbord

Lene begynte hos oss i april 2018, og det er hennes blide stemme du hører når du ringer oss. 

Morten Jakobsen

Saksbehandler

Startet som montør hos oss i 2014, deretter saksbehandler i vår avdeling for eneboliger i 2017. 

Oda Wiik

Montør

Oda ble ansatt hos oss våren 2018. Har god erfaring fra tidligere jobber. Er for tiden i fødselspermisjon. 

Øivind Johannessen

Montør

Begynte sin læretid i 1986 og har jobbet i hos oss siden. Lang erfaring og har lagt opp strøm i over 1150 nye boliger.

Preben André Scheen

Montør

Begynte som montør hos oss 23. april 2018

Robin Westerheim Melzer

Montør

Begynte som læregutt i Sterkstrøm As i 2013 som fjerde generasjon elektriker.

Sebastian Fandin

Montør

Sebastian er vårt siste tilskudd i montørstaben. Han kommer fra Trondheim og har jobbet i flere år i et firma der. 

Tom Melzer

Styrets formann

Begynte sin læretid hos oss i 1960. Overtok som daglig leder etter sin far, C. O. Melzer i 1969.

Tommy Kvam

Montør

Begynte sin læretid i Sterkstrøm AS i 1994. Han har hele tiden jobbet i Sterkstrøm AS. Tommy Kvam har lang erfaring i elektrobransjen.

Tony Korsbøen

Montør

Begynte som montør i Sterkstrøm AS i 2003. Han har jobbet i Sterkstrøm AS hele tiden siden 2003. Tony Korsbøen har lang erfaring i elektrobransjen.

Trym Peelen

Montør

Begynte som læregutt i Sterkstrøm As i 2015.

Vegard Konrad Amundsen

Montør

Begynte som montør hos oss 3. april 2018