Øivind Johannessen

Montør

Begynte sin læretid i 1986 og har jobbet i hos oss siden. Lang erfaring og har lagt opp strøm i over 1150 nye boliger.

Jostein Rørstad

Montør

Montør i Sterkstrøm AS siden 1986, lang erfaring i elektrobransjen.

Tommy Kvam

Montør

Begynte sin læretid i Sterkstrøm AS i 1994. Han har hele tiden jobbet i Sterkstrøm AS. Tommy Kvam har lang erfaring i elektrobransjen.

Tony Korsbøen

Montør

Begynte som montør i Sterkstrøm AS i 2003. Han har jobbet i Sterkstrøm AS hele tiden siden 2003. Tony Korsbøen har lang erfaring i elektrobransjen.

Cato Kjeldsen

Montør

Begynte sin læretid hos oss i 2006. Høy kompetanse, og er godkjent varmepumpe montør.

Geir Frøberg Smedstad

Montør

Hadde sin læretid hos oss og ansatt som montør i 2015.

Robin Westerheim Melzer

Faglig ansvarlig

Begynte som læregutt i Sterkstrøm AS i 2013 som fjerde generasjon elektriker. Jobber nå som saksbehandler og EKOM ansvarlig.

Tom Melzer

Styrets formann

Begynte sin læretid hos oss i 1960. Overtok som daglig leder etter sin far, C. O. Melzer i 1969.

Jan Melzer

Styremedlem

Begynte sin læretid i Sterkstrøm As i 1968. Pensjonist fra april 2019. 

Morten Jakobsen

Saksbehandler

Startet som montør hos oss i 2014, deretter saksbehandler i vår avdeling for eneboliger i 2017. 

Kenneth Melzer

Daglig leder

Begynte sin læretid i Sterkstrøm i 1989 som tredje generasjons elektriker.

Oda Wiik

Montør

Oda ble ansatt hos oss våren 2018. Har god erfaring fra tidligere jobber.

Cecilie Hammond

Regnskap/sentralbord

Cecilie begynte hos oss i mars 2020, og det er hennes blide stemme du hører når du ringer oss. 

Emil Hammeren

Montør

Emil startet som lærling hos oss høsten 2018, og er nå blitt fullbefaren montør. 

Henrik Jensen

Montør

Henrik begynte som montør i Sterkstrøm AS i 2023.