Medarbeidere

Cato Kjeldsen

Montør

Begynte sin læretid hos oss i 2006. Høy kompetanse, samt. godkjent varmepumpe montør.

Geir Frøberg Smedstad

Montør

Hadde sin læretid hos oss og ansatt som montør i 2015.

Jan Melzer

Styremedlem

Begynte sin læretid i Sterkstrøm As i 1968. Pensjonist fra april 2019. 

Jostein Rørstad

Montør

Montør i Sterkstrøm AS siden 1986, lang erfaring i elektrobransjen.

Jørg Chr. Peelen

Faglig ansvarlig

Jørg Peelen ble ansatt som faglig ansvarlig i Sterkstrøm As i 2014. 

Jørgen Presttun Eide

Montør

Begynte som montør i Sterkstrøm AS i 2015.

Kenneth Melzer

Daglig leder

Begynte sin læretid i Sterkstrøm As i 1989 som tredje generasjons elektriker.

Lene Fevang

Regnskap/sentralbord

Lene begynte hos oss i april 2018, og det er hennes blide stemme du hører når du ringer oss. 

Morten Jakobsen

Saksbehandler

Startet som montør hos oss i 2014, deretter saksbehandler i vår avdeling for eneboliger i 2017.

Oda Wiik

Montør

Oda ble ansatt hos oss våren 2018. Har god erfaring fra tidligere jobber. 

Øivind Johannessen

Montør

Begynte sin læretid i 1986 og har jobbet i hos oss siden. Lang erfaring og har lagt opp strøm i over 1150 nye boliger.

Preben André Scheen

Montør

Begynte som montør hos oss 23. april 2018

Robin Westerheim Melzer

Montør

Begynte som læregutt i Sterkstrøm As i 2013 som fjerde generasjon elektriker.

Simon Vagle Andersen

Montør

Begynte som montør i Sterkstrøm AS i 2017

Tobias Aune

Lærling

Tobias er vårt ferskeste tilskudd, han begynte som lærling 24. juni i 2019. Han har vært utplassert hos oss mens han gikk på skolen, og vi var absolutt fornøyde med jobben han gjorde. 

Tom Melzer

Styrets formann

Begynte sin læretid hos oss i 1960. Overtok som daglig leder etter sin far, C. O. Melzer i 1969.

Tommy Kvam

Montør

Begynte sin læretid i Sterkstrøm AS i 1994. Han har hele tiden jobbet i Sterkstrøm AS. Tommy Kvam har lang erfaring i elektrobransjen.

Tony Korsbøen

Montør

Begynte som montør i Sterkstrøm AS i 2003. Han har jobbet i Sterkstrøm AS hele tiden siden 2003. Tony Korsbøen har lang erfaring i elektrobransjen.

Trym Peelen

Montør

Begynte som læregutt i Sterkstrøm As i 2015.

Vegard Konrad Amundsen

Montør

Begynte som montør hos oss 3. april 2018