Kontaktinformasjon

Telefon: 22 02 62 30
E-post: postmaster@sterkstrom.no 
Fax: 22 23 96 29

Post og besøksadresse:
Sterkstrøm AS
Smalvollveien 58
0667 OSLO

Navn Stilling Telefon Mobil
Kenneth Melzer Daglig leder 22 02 62 30 909 31 054
Jørg Chr. Peelen Faglig ansvarlig 22 02 62 30 913 84 604
Morten Jakobsen Saksbehandler 22 02 62 30 918 09 572
Cecilie Hammond Regnskapsansvarlig 22 02 62 30  
Robin Melzer Saksbehandler 22 02 62 30 952 27 039