Medarbeidere

Cato Kjeldsen

Montør

Begynte sin læretid hos oss i 2006. Høy kompetanse, samt. godkjent varmepumpe montør.

Geir Frøberg Smedstad

Montør

Hadde sin læretid hos oss og ansatt som montør i 2015.

Jan Melzer

Saksbehandler

Begynte sin læretid i Sterkstrøm As i 1968. Ansvarlig for vår avdeling for eneboliger.

Jean Anders Skoveng

Montør

Begynte sin læretid hos oss i 2012, og ansatt som montør etter endt utdannelse i 2015.

Jostein Rørstad

Montør

Montør i Sterkstrøm AS siden 1986, lang erfaring i elektrobransjen.

Jørg Chr. Peelen

Faglig ansvarlig

Jørg Peelen ble ansatt som faglig ansvarlig i Sterkstrøm As i 2014. 

Jørgen Presttun Eide

Montør

Begynte som montør i Sterkstrøm AS i 2015.

Kenneth Melzer

Daglig leder

Begynte sin læretid i Sterkstrøm As i 1989 som tredje generasjons elektriker.

Lisbeth Nyrud

Regnskapsansvarlig

Ansatt siden 2013. Ansvarsområder er regnskap, lønninger og fakturering. Hun sitter ved firmaets sentralbord.

Morten Jakobsen Jakobsen

Saksbehandler

Startet som montør hos oss i 2014, deretter saksbehandler i vår avdeling for eneboliger i 2017.

Øivind Johannessen

Montør

Begynte sin læretid i 1986 og har jobbet i hos oss siden. Lang erfaring og har lagt opp strøm i over 1150 nye boliger.

Robin Westerheim Melzer

Montør

Begynte som læregutt i Sterkstrøm As i 2013 som fjerde generasjon elektriker.

Simon Vagle Andersen

Montør

Begynte som montør i Sterkstrøm AS i 2017

Tom Melzer

Styrets formann

Begynte sin læretid hos oss i 1960. Overtok som daglig leder etter sin far, C. O. Melzer i 1969.

Tommy Kvam

Montør

Begynte sin læretid i Sterkstrøm AS i 1994. Han har hele tiden jobbet i Sterkstrøm AS. Tommy Kvam har lang erfaring i elektrobransjen.

Tony Korsbøen

Montør

Begynte som montør i Sterkstrøm AS i 2003. Han har jobbet i Sterkstrøm AS hele tiden siden 2003. Tony Korsbøen har lang erfaring i elektrobransjen.

Trym Peelen

Montør

Begynte som læregutt i Sterkstrøm As i 2015.