Sterkstrøm AS ble opprettet i 1946 av Carl Otto Melzer.

Det er nå C. O. Melzers to sønner og barnebarn som eier og leder bedriften.

Vi har alltid holdt til på Sagene i Oslo , og i 1990 flyttet vi tilbake i firmaets opprinnelige lokaler i Bentsegt 6. Her la C. O. Melzer grunnlaget for bedriften.

Sterkstrøm AS er tilknyttet NELFO som er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 1.300 bedrifter som arbeider med installasjon innen for elektrofagene i Norge.

Bedriften er delt opp i to avdelinger: en servicavdeling og en avdeling for eneboliger . Avdelingen for eneboliger tar for seg elektroinstallasjoner ved oppføring av nye eneboliger og leiligheter. Serviceavdelingen har ansvar for vedlikehold, service og rehabilitering.

Fimaet har vært i virksomhet i alle år med større og mindre prosjekter. Vi har en stabil kundekrets.
I over 40 år har vi blant annet utført elektroinstallasjonarbeider for en av landets største ferdighusprodusenter, Block Watne.

Vi har også faste service- og vedlikeholdsoppdrag for bensinstasjonskjeden YX, automatstasjonen Uno-X.

Forskriften for internkontroll/HMS ble innført i Sterkstrøm As etter Kgl. Res av 22 mars 1991 som trådde i kraft 1 januar 1992.

Sterkstrøm AS har i alle år utdannet lærlinger og er i dag tilsluttet Oslo opplæringskontor som tar seg av den teoretiske delen av undervisningen.

Vi er forøvrig autorisert forhandler av Mitsubishi Varmepumper.

Jostein Rørstad 30 år i Sterkstrøm As, Bjørn Abrahamsen 50 år i Sterkstrøm As og Øivind Johannessen 30 år i Sterkstrøm As